Biblib - systém pre malé knižnice

Systém Biblib ponúkame v základnej verzii ZADARMO

Systém je určený pre malé a stredne veľké knižnice. Svoje miesto si nájde aj vo firemných knižniciach, knižniciach spolkov, nadácií alebo knižniciach neziskových organizácií.

Máte systém MASK a chcete zmenu? Máme pre vás výhodnú ponuku, preto nás neváhajte kontaktovať.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

Prehľad dostupných funkcií
Prezentačná vrstva knižnicebez exemplárovs exemplármi
cloudové riešenie (online)
online katalóg knižnice
nastaviteľná úvodná stránka knižnice
správa generátorov poradových čísiel
tlačové zostavy
Budovanie fondubez exemplárovs exemplármi
preberanie hotových záznamov
zakladanie nových záznamov
jednoduchý formulár knihy
rozšírený formulár knihy
Práca s exemplármibez exemplárovs exemplármi
vytváranie prírastkov kníh
vytváranie úbytkov kníh
prehľad prírastkov
prehľad úbytkov
generovanie zoznamov prírastkov
generovanie zoznamov úbytkov
generovanie čiarového kódu
Správa čitateľovbez exemplárovs exemplármi
evidovanie neregistrovaného čitateľa
evidovanie registrovaného čitateľa
zoznam čitateľov
kategórie čitateľov
registračný formulár čitateľa
generovanie čiarového kódu
prepojenie účtu čitateľa s účtom v Infogate
tlač prihlášky a čitateľského preukazu
Výpožičkybez exemplárovs exemplármi
vypožičiavanie
upomínanie
viaceré upomienky (1.,2.,3.)
výkonnostné a prehľadové štatistiky