Partneri projektu Infogate

Knižné červy

Logo knižné červy

Sme Knižné červy a vŕtame sa v knihách. Zaujímame sa nielen o knihy, ale aj o ich autorov, profily postáv a literárne obdobia. Prinášame recenzie, rozhovory a zaujímavosti pre každého knihomoľa. Snažíme sa vytvoriť miesto, kde by sa stretávali rovnako nadšení milovníci kníh, akými sme aj my sami.

www.kniznecervy.sk

Malý pampúch

Malý pampúch sa snaží mapovať súčasnú detskú literatúru a vyberať len tie najlepšie knihy. Zameriava sa na slovenskú, českú aj svetovú tvorbu.

Cieľom je pomôcť rodičom s výberom kvalitných kníh pre najmenšie deti.

Dôležité totiž je nielen to, že s deťmi čítame, ale aj aké knihy im vyberáme.

www.pampuch.sk

Mapa knižníc

Webovú aplikáciu mapakniznic.sk vytvorili mladí knihovníci z Bratislavy, ktorí organizujú Knihovnícky barcamp. Údaje o knižniciach sú uložené v databáze openstreetmap.org a sú voľne dostupné pod licenciou ODbL.

Cieľom mapakniznic.sk je, aby si každý čitateľ prostredníctvom mapy našiel svoju knižnicu, bibliobox, letnú čitáreň či knižnú búdku, ktorú chce navštíviť. Prostredníctvom mapy získa základné údaje o presnej polohe knižnice, adrese, otváracích hodinách a pod.

mapakniznic.sk

Úlet s knihou

Logo úlet s knihou

Uletsknihou.sk je online platforma na podporu čítania u detí a tínedžerov. Predstavuje od komerčných záujmov nezávislý zdroj informácií o čítaní a knihách, ktorý sprostredkuje názory a skúsenosti odborníkov z rôznych oblastí vzdelávania, literárnej vedy, psychológie, špeciálnej pedagogiky a iných. Je určená všetkým, ktorí hľadajú, ako nadchnúť deti pre čítanie. Rozvíja Mapu overených čitateľských aktivít, ktorými sa môžu záujemci pri svojom hľadaní inšpirovať a prispieť do nej aj vlastnými skúsenosťami.

www.uletsknihou.sk

Knihovníčkin svet

V rámci môjho blogu chcem publikovať knižné recenzie, informovať o knižných novinkách a knižných podujatiach nielen v kníhkupectvách, ale i v knižniciach, reagovať na rôzne udalosti odohrávajúce sa „knižnom svete“, uverejňovať tematické zoznamy kníh, upozorňovať na zaujímavé články z iných zdrojov,... Nechcem obmedziť môj blog iba na knižné recenzie – myslím, že by to bol (vzhľadom na moje profesijné zameranie) nevyužitý potenciál. Mám v pláne postupne rozširovať rozmanitosť ponuky príspevkov a v prípade čitateľského záujmu robiť aj ankety, prípadne písať články vytvorené na základe záujmu zo strany čitateľov.

knihovnickinsvet.blogspot.sk

Stredná odborná škola masmediálnych štúdií

Logo Sosmis

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.

www.sosmis.sk

Katedra knižničnej a informačnej vedy

Logo KKIV

Katedra knižničnej a informačnej vedy v Bratislave je najstarším a najprestížnejším univerzitným pracoviskom v rámci odboru na Slovensku. Pripravuje a vzdeláva budúce generácie knihovníkov a informačných špecialistov.

fphil.uniba.sk/kkiv