Prevádzkovateľ databázy kníh InfoGate

SVOP spol. s. r.o.
Pod rovnicami 2,
841 04 Bratislava
www.svop.eu

IČO: 30775264
DIČ: 2020314945
IČ DPH: SK2020314945

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s., Karloveská 1 Bratislava, 2629431851 / 1100
IBAN: SK18 1100 0000 0026 2943 1851

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 2223/B

Konateľ:
Mgr. Ján Grman PhD.
Tel. +421 2 210 285 79
Mobil: +421 905 412 681
E-mail: grman@svop.sk

Používateľská podpora, komunikácia s knižnicami, marketing a reklama:
Mgr. Pavol Špáni
Tel. +421 2 210 285 77
Mobil: +421 908 185 087
E-mail: spani@svop.sk

Editor:
Mgr. Hana Ráczová
Tel. +421 2 210 285 77
Mobil: +421 915 174 509
E-mail: raczova@svop.sk