Návody a postupy

Uznávame, vyznať sa v miliónoch záznamov nie je vôbec jednoduché. Niekedy je to aj pre nás zložitejšie, a to sa vyznáme aj v záznamoch aj na portáli. Raz máte výsledkov veľa, inokedy žiaden. Na prvý pohľad nájdete vo výsledku rovnaké názvy, rovnakých autorov, ktorý záznam je ten správny? Ako hľadať lepšie, efektívnejšie, čo znamenajú všetky tie podmienky rozšíreného hľadania? Ak máte pár minút, skúste sa začítať, odpovede nájdete nižšie.

Návod na vyhľadávanie
Návod na nahratie obálky knihy
Návod na zapísanie anotácie
Zobrazenie vzdialenosti knižnice
Pridanie video ukážky
Pridanie audio ukážky
Úprava údajov v zázname

Jednoduché hľadanie tvorí vyhľadávacie okno v hornej lište. Môžete v ňom vyhľadávať plnotextovo, to znamená, že vami zadaný výraz systém vyhľadáva v celom zázname dokumentu. Nezáleží na tom, či napíšete názov titulu, meno autora alebo vydavateľa, systém zobrazí všetky záznamy, ktoré obsahujú vami hľadaný výraz. Hodnotu môžete hľadať s diakritikou alebo bez nej. Výsledkom jednoduchého hľadania býva zvyčajne väčšie množstvo výsledkov, preto ak presne viete čo hľadáte, použite rozšírené vyhľadávanie.

hladanie

Rozšírené hľadanie nájdete ako linku v hornej lište vedľa tlačidla hľadať. V tomto vyhľadávaní môžete použiť jedno alebo viaceré vyhľadávacie kritéria súčasne a vzájomne ich kombinovať pomocou logických operátorov „A“ a „A nie“.

Pre upresnenie požiadavky si môžete okrem kritéria vybrať aj typ hľadania:

  • voľný text– alebo hľadanie ako Google. Prioritne hľadá celý zapísaný reťazec v zadanom poradí. Ak nenájde zhodu, hľadá všetky slová bez rozdielu poradia. Ak nenájde všetky hľadané slová, z opakovaného hľadania postupne vypúšťa jednotlivé slová a celý proces opakuje,
  • fráza – vyhľadáva plnotextovo presnú zhodu hľadanej frázy v záznamoch,
  • všetky slová - vyhľadáva vo všetkých slovách, ktoré sa nachádzajú v danom poli (kritériu),
  • začína na– výsledkom sú záznamy, v ktorých začína zvolené pole (kritérium) na vyhľadávaný dotaz.
rozsirene_hladanie

História vyhľadávania

História vyhľadávania je prístupná ako záložka vedľa rozšíreného vyhľadávania. Zobrazí sa až po uskutočnení jednoduchého alebo rozšíreného vyhľadávania. V histórii vyhľadávania nájdete prehľad uskutočnených vyhľadávaní počas pretrvávajúcej jedinej návštevy.

Počet výsledkov udáva počet nájdených záznamov jednotlivých vyhľadávaní. Ikona lupy umožňuje znovu spustiť vyhľadávanie. Ikonka ceruzky umožňuje upraviť pôvodné vyhľadávanie. Výsledky vyhľadávaní možno spájať pomocou logických operátorov „A“ a „Alebo“, prípadne vymazať z histórie vyhľadávania. Používateľ si pre tieto akcie môže vybrať jednotlivé vyhľadávania pomocou označovacieho políčka alebo použiť všetky vyhľadávania pomocou tlačidla Označiť všetky.

historia_hladania

Fazety

V zozname záznamov alebo výsledku hľadania je v pravej časti stĺpec s fazetami. Fazety predstavujú základné kategórie údajov, ktoré vychádzajú z množiny nájdených záznamov (autori, roky vydania, kľúčové slová a pod.) s možnosťami filtrácie (obmedzenia) tohto zoznamu. Slúžia na spresnenie výsledkov vyhľadávania pomocou výberu označovacími políčkami. Je možné použiť viacero faziet súčasne, a v rámci jednej fazety viacero hodnôt. Fazety sa spúšťajú stlačením ikony lupy v záhlaví zoznamu záznamov. Použité fazety je možné vypnúť odznačením použitých hodnôt a opätovným kliknutím na lupu alebo stlačením ikonky X pod lupou.

V záhlaví sekcie faziet je vyhľadávacie okno s názvom Hľadať vo výsledkoch, ktoré umožňuje prehľadávať výsledný zoznam. Po zapísaní hľadanej hodnoty, stlačení znaku „+“ a ikonky lupy, systém podľa zapísanej hodnoty prehľadá výsledný zoznam. Dodatočne je možné vyhľadávať podľa viacerých hodnôt, a to tak, že po zapísaní a stlačení znaku „+“ sa tento postup zopakuje. Po zapísaní poslednej hľadanej hodnoty a stlačení ikonky lupy systém zobrazí iba záznamy vyhovujúce hľadaným hodnotám.

fazety

Vyhľadávanie zo záznamu

Vyhľadávanie je možné spustiť aj z niektorej z hodnôt, ktoré sú súčasťou záznamu. Kliknutím napríklad na autora alebo kľúčové slovo, systém uskutoční nové vyhľadávanie.

hladanie_z_vysledku

Pridávanie obálok k záznamom

K záznamu, pri ktorom nie je žiadna obálka knihy, alebo je aktuálna obálka v zlej kvalite, môžete nahrať novú obálku. Prejdením po obálke alebo zástupnom obrázku myšou, sa zobrazí ikonka zelenej šípky (obrázok upload_obálky1). Po jej stlačení môžete vybrať obálku uloženú vo vašom počítači. Následne, po potvrdení sa obálka nahrá na server, o čom vás systém informuje upozornením o priebehu nahrávania. Nahratá obálka sa zobrazí pri zázname s časovým oneskorením – zvyčajne do 24 hodín. Pri kontrole nahratej obálky si nezabudnite aktualizovať váš webový prehliadač (klávesovou skratkou SHIFT+5 alebo CTRL+F5, prípadne inou, podľa prehliadača.).

Pridať obálku je možné iba ak nemá vodoznak, farebné okraje alebo pozadie. Minimálne rozlíšenie nahrávanej obálky je 180x285px. Obálka, ktorá pre daný záznam nie je správna alebo nevyhovuje kvalitou, nebude k záznamu priradená.

Nesprávne obálky

1. vodoznak

obalka_vodoznak

2. obálka s pozadím

obalka_pozadie

3. malé rozlíšenie

obalka_rozlisenie

Pridávanie anotácií k záznamom

Náš cieľ je, aby bola anotácia pri každom zázname a poskytla vám tak komplexnejší pohľad na titul. Pridať anotáciu je veľmi jednoduché. Musíte sa prihlásiť do vášho konta alebo sa zaregistrovať, ak ho ešte nemáte. Následne si vyhľadáte záznam, ku ktorému chcete pridať anotáciu a otvoríte si jeho detail. V pravej hornej časti stránky detailu stlačíte tlačidlo Upraviť záznam a v ňom voľbu Anotáciu. Zobrazí sa vám okno, do ktorého môžete anotáciu vložiť (nakopírovať) alebo vpísať.

Ak anotáciu kopírujete z iného zdroja, prosím uveďte aj jeho názov a linku na zdroj. Anotáciu potvrdíte tlačidlom Odoslať. Následne sa zobrazí pri titule.

Ukážka:

pridanie_anotacie

Zobrazenie vzdialenosti knižnice

V detaile záznamu, v záložke Dostupnosť v knižniciach, sa nachádza stĺpec Vzdialenosť v km., podľa ktorého je možné urobiť zoradenie a zobraziť si tak knižnice, ktoré sú najbližšie k miestu, na ktorom sa nachádzate. Stĺpec Vzdialenosť sa zobrazí iba v prípade, ak je používateľ prihlásený do svojho konta. Ak stĺpec vzdialenosť vidíte, ale miesto reálnej vzdialenosť sa vám zobrazuje iba hodnota „Nezistená“, musíte povoliť prehliadaču určiť vašu polohu.

Vzdialenost 1

Zistenie a povolenie polohy je možné vykonať v nastavení účtu. K nastaveniu sa dostanete po kliknutí na vaše meno vpravo hore v navigačnej lište, výberom položky Nastavenia účtu. V nastaveniach účtu sa údaj o polohe nachádza v Základných údajov v sekcii Poloha. Ak nemáte vyplnené údaje o vašej polohe, je možné ich vyplniť tlačidlom Zobraziť moju polohu. Internetový prehliadač vás môže varovnou hláškou požiadať o potvrdenie alebo zablokovanie prístupu k tomu údaju. Pre zistenie polohy musíte prístup povoliť. Vaša poloha sa následne vyplní. Nastavenie uložte tlačidlom Uložiť (vľavo hore) a môžete sa vrátiť do detailu záznamu, kde si knižnice môžete zoraďovať podľa vzdialenosti.

Vzdialenost 2

Pridanie video ukážky

K titulu, ku ktorému existuje video ukážka (knižný trailer, rozhovor s autorom o knihe a pod.) na serveri Youtube.com, môžete pridať linku na takéto video. Ukážka sa následne zobrazí v samostatnej záložke Multimédia. Pridanie linky na video môžete urobiť po prihlásení v detaile záznamu v tlačidle Upraviť multimédia a voľbe Videoukážka.

Video 1

Následne sa Vám zobrazí okno s riadkom, kam môžete vložiť linku. Tá sa uloží a načíta k záznamu po stlačení ikonky "+" a zatvorení okna pre pridávanie. K titulu je možné pridať viacero video ukážok - rovnakým spôsobom.

Video 2

Pridanie audio ukážky

Ak existuje zvuková ukážka ku knihe v službe Soundcloud.com, môžete na ňu pridať linku k záznamu daného titulu. Ukážka sa následne zobrazí pod bibliografickými údajmi o knihe a takisto v záložke Multimédia. Pridanie linky na audio, môžete urobiť po prihlásení v detaile záznamu v tlačidle Upraviť multimédia a voľbe Audio ukážka.

Audio 1

Následne sa Vám zobrazí okno s riadkom, kam môžete vložiť linku. Linku na audio ukážku získate na serveri soundcloud.com v časti „share“, záložke „Embed“, sekcii „Code and preview“ a mala by začínať „iframe...“ Po jej vložení, stlačte stlačte ikonku "+" a zatvorte okno pre pridávanie. Prehrávač linky sa následne vloží pod bibliografické údaje titulu a takisto aj do záložky Multimédia. K titulu je možné pridať viacero audio ukážok - rovnakým spôsobom.

Audio 2

Úprava údajov v zázname

V prípade, že ste v zázname našli chybu, nepresnosť alebo chýbajúci údaj, môžete záznam upraviť a opraviť. Podmienkou je prihlásenie do systému. V detaile daného záznamu môžete vstúpiť do režimu opráv tlačidlom Upraviť záznam a voľbou Editovať záznam.

Editation 1

Záznam sa zobrazí vo formulári, kde môžete vykonať potrebné úpravy. Zmeny v zázname uložíte stlačením tlačidla Uložiť.

Editation 2